Sonos setovi

Sonos setovi

Bez kabla, napravite vaš sistem. Za stereo i home cinema instalacije.